پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 33 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مدیر امور مالی
نام: محمد سلمان
نام خانوادگی: احمدی شاهرخت
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک: Salman@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5217
مستقیم: 32395217 دورنگار: 32442789

عنوان شغل: مسئول دفتر مدیریت مالی
نام: محمد ابراهیم
نام خانوادگی: الهی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5217
مستقیم: 32395217 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس مالی معاونت توسعه
نام: نسرین
نام خانوادگی: خلوتی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5211
مستقیم: 32395211 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: رئیس اداره نظارت وپایش عملکردمالی
نام: علی
نام خانوادگی: برزگر اول
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5212
مستقیم: 32395212 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس اداره حسابداری درآمد
نام: زهرا
نام خانوادگی: خیاط
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5213
مستقیم: 32395213 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس تامین اعتبار
نام: علی
نام خانوادگی: قربانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5214
مستقیم: 32395214 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس اموال
نام: یوسف
نام خانوادگی: محمدی کوچ
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5215
مستقیم: 32395215 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مالی معاونت توسعه
نام: حسین
نام خانوادگی: مسافری
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5218
مستقیم: 32395218 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس بررسی اسنادومدارک مالی
نام: اکبر
نام خانوادگی: امامدادی
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5220
مستقیم: 32395220 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: رئیس اداره حسابداری پرسنلی شاغلین وبازنشستگان
نام: آسیه
نام خانوادگی: حقیقی مود
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5221
مستقیم: 32395221 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس بررسی اسنادومدارک مالی
نام: محمد
نام خانوادگی: امینی نصرآباد
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5222
مستقیم: 32395222 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس تامین اعتبار
نام: مرضیه
نام خانوادگی: قاسمی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5223
مستقیم: 32395223 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس مالی
نام: محمد
نام خانوادگی: محمدی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک: Mohammadi.m@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5224
مستقیم: 32395224 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان
نام: جواد
نام خانوادگی: خرد
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5225
مستقیم: 32395225 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس حقوق ودستمزدشاغلین
نام: سیدعلیرضا
نام خانوادگی: موسوی اول
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5226
مستقیم: 32395226 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس حقوق و دستمزد شاغلین
نام: قاسم
نام خانوادگی: ابراهیم زاده
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: Ghasem-Eb@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5227
مستقیم: 32395227 دورنگار: 32442789

عنوان شغل: کارشناس بررسی اسناد و مدارک مالی
نام: دانیال
نام خانوادگی: دلیلی
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5228
مستقیم: 32395228 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس تامین اعتبار
نام: حسین
نام خانوادگی: صدیق زاده
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5223
مستقیم: 32395223 دورنگار: 32442789

عنوان شغل: مسئول امور مالی معاونت توسعه
نام: کمال الدین
نام خانوادگی: زارعی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک: saydi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5230
مستقیم: 32395230 دورنگار: 32442789

عنوان شغل: مسئول اموال
نام: احمد
نام خانوادگی: سبزه کار
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5231
مستقیم: 32395231 دورنگار: 32395240

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal