مديريت امور مالي
                                   
مدیر امور مالی دانشگاه                                                           
فرآیندها      
 
 
                                  
      
 
            محمد سلمان احمدی شاهرخت
              سمت : مدیر امور مالی دانشگاه
              میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
              رشته تحصیلی : مدیریت مالی 
              پست الکترونیک :  Salman@bums.ac.ir
              محل استقرار : سازمان مرکزی - طبقه اول اتاق 202
              تلفن مستقیم: 32395217-056
             فاکس : 32442789-056 و 32395240-056
             داخلی : 5217       


 
سوابق کاری :
 •  رئیس امور مالی سازمان مرکزی دانشگاه و معاونت ها
 • مدیر امور مالی بیمارستان ولی عصر (عج)مسئول حسابداری درآمد بیمارستان ولی عصر (عج)
 • مسئول امور مالی کلینیک عصر دانشگاه و مشاور در امور اجرائی نظام نوین
 • رئیس امور مالی معاونت­های آموزشی و تحقیقات و دانشکده ها
 • عضو کارگروه تدوین دستورالعمل پیشنهادی دانشگاه در رابطه با نظام نوین اداره بیمارستان ها
 • عضو کمیته حسابداری تعهدی دانشگاه
 • حسابدار مجموعه فرهنگی تفریحی رفاهی سلامت دانشگاه
 
شرح وظایف :
 • تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشگاه ازطریق نظارت مستمربر عملیات امور مالی،محاسباتی،نگهداری و تنظیم حساب ها بر اساس این آیین نامه ، مقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه،صحت و سلامت آن هاوتهیه گزارشات مالی مدیریتی
 • اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی دانشگاه و واحدهای اجرایی.
 • تبادل اطلاعات مالی دانشگاه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی رئیس دانشگاه(یا مقام مجاز از طرف ایشان).
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمدهای دانشگاه .
 • نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی مستقل و غیرمستقل .
 • شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های دانشگاه.
 • اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضا های مجاز.
 • اجرای نظام نوین مالی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع.
 • اجرای آن بخش از عملیات مالی دانشگاه که در چارچوب بودجه تفضیلی مصوب هیات امنا بر عهده مدیر امور مالی می باشد.
 • پیگیری و بروز رسانی مانده حساب های سنواتی.
 • مشارکت درتصمیم گیریهای مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی .
 • نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی
 • بررسی و تایید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی .
 • نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت درتصمیمگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود .
 • ایجاد، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به منظور اجرای هرچه مطلوبتر حسابداری تعهدی در ستاد و واحدهای تابعه.
 • برنامهریزی به منظور انطباق نظامهای مالی و هزینهیابی با اقدامات جاری با توجه به لزوم محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها.
 • شرکت در جلسات کمیته بودجه و همکاری لازم با مدیریت بودجه به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تایید موارد مرتبط .
 • برنامهریزی و تصمیمگیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ستاد و واحدهای تابعه .
 • برنامهریزی به جهت اجرای مصوبات هیات امناء درخصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن .
 • تهیه و تدوین بخشنامه های تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تایید رئیس موسسه ویا مقام مجاز از طرف ایشان و مشارکت در تهیه برنامههای سرمایهای
 • بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و همچنین تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی مورد نیاز دانشگاه . 
 • تنظیم و تایید نهایی صورتهای مالی ستاد و واحدهای تابعه به تفکیک و تجمیعی و تلفیقی .
 • اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودی کالا و داراییهای .
 • برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 • نظارت عالی برثبت به موقع دفاتر رسمی و نظارت بر نگهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایهگذاریها،سهام، اسنادبهادار،اسناد تضمینی و نظایرآن.
 • هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی .
 • اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس، حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح .
 • تعیین خط مشی و رویهها به منظور رفع مغایرات با اشخاص و موسسات طرف حساب .
 • تصمیمگیری در خصوص تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت .
 • هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت و تصمیمگیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت.
 • تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه، به نحوی که کلیه کارکنان در جریان امور همکاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد
 • برنامهریزی به منظور شمارش موجودی انبارها در پایان سال .
 • برنامهریزی به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حسابهای سنوات قبل در مواقع مورد نیاز . 
 • درخواست وجوه و کمکهای مالی  از خزانه معین استان به منظور ایجاد گردش مالی .
 • ارائه پیشنهاد به معاونت پشتیبانی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت امورمالی .
 • انجام سایر وظایف محوله ازجانب رئیس موسسه و یا مقام مجاز ازطرف ایشان که با توجه به نوع وظایف،انجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد
   
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/06
تعداد بازدید:
1962
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:6
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal